Een jonge generatie bij de schutterij zet de eeuwenoude traditie van het Koningschieten voort. Deze wedstrijd gaat terug tot de 17e eeuw & dit spektakel kleurt al enkele jaren Erfgoeddag feestelijk. De historische wedstrijd met de Limburgse buks wordt maar één keer per jaar gehouden. Na afloop wordt de winnaar gevierd met oude jenever. In 2010 (thema “FAKE?”) liet de schutterij groene monnikenlikeur brouwen, speciaal voor het Koningschieten. Volgens eeuwenoud gebruik wordt er aan alle bezoekers jenever uitgedeeld uit de gemeenschappelijke pollepel. Iets wat na corona wellicht niet meer denkbaar is.